Pejzaż wyabstrahowany. 2018
Pejzaż wyabstrahowany. 2018

90cm x 90cm Olej, płótno 2018

press to zoom
Pejzaż wyabstrahowany.
Pejzaż wyabstrahowany.

90cm x 90cm Olej, płótno 2018

press to zoom
pict&projects 050
pict&projects 050

press to zoom
Pejzaż wyabstrahowany. 2018
Pejzaż wyabstrahowany. 2018

90cm x 90cm Olej, płótno 2018

press to zoom
1/77

Przemko Stachowski

Absolwent warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, Wydział Malarstwo; specjalizacja Malarstwo Ścienne i Sztalugowe gdzie studiował w latach 1989- 1994 w pracowni Prof. Stefana Gierowskiego i ukończył dyplomem z wyróżnieniem. W latach 1991, 1993; 1995 otrzymał stypendium CISIM (Centro Internazionale Studi Insegnamento Mosaico) w Rawennie we Włoszech, gdzie poznawał techniki artystycznej mozaiki marmurowej. Po dyplomie zajmuje się monumentalnym i kameralnym malarstwem ściennym, sztalugowym, mozaiką artystyczną we wnętrzach architektonicznych. Brał udział w wielu wystawach indywidualnych w kraju i za granicą. Zrealizował wiele autorskich artystycznych aranżacji wnętrz w przestrzeniach instytucjonalnych, prywatnych i sakralnych. Od 2001 roku stale związany z działalnością Domów Kultury gdzie prowadzi Studio Malarstwa, Rysunku i Fotografii Cyfrowej Pracownia Artystyczna Deco Arch w latach 2011-2014 funkcjonowała jako firma stworzona dzięki unijnej dotacji w ramach projektu „Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości” i jako firma w 2013 roku Deco Arch została wyróżniona konkursie Fundacji Kronenberga dla Innowacyjnych Mikroprzedsiębiorstw. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków ZPAP i członkiem Mazowieckiego Związku Artystów Sztuk Pięknych MZASP. W 2018 został finalistą  XLV PREMIO SULMONA a w 2019 w konkursie Rospigliosi Art Prize II w Rzymie. Przemko  Stachowski został oficjalnie nominowany do The International Prize "Artist of the Year 2020". Prace artystów biorących udział w programie będzie można oglądać od 12 do 18 września w Muzeum Sciortino w Monreale, Sycylia. Włochy.

GALERIA

Malarstwo

Przemko Stachowski - A graduate of the Warsaw Academy of Fine Arts, Faculty of Painting; specialization in Wall
Painting and Easel Painting where he studied in 1989-1994 in the studio of Prof. Stefan
Gierowski and graduated with honors.
In the years 1991, 1993; 1995 he received the CISIM (Centro Internazionale Studi
Insegnamento Mosaico) scholarship in Ravenna, Italy, where he learned the techniques of
artistic marble mosaic. After graduation, he deals with monumental and intimate wall
painting, easel painting, artistic mosaic in architectural interiors. He took part in many
individual exhibitions at home and abroad. He made many artistic arrangements of interiors
in institutional, private and sacral spaces.
Since 2001, constantly associated with the activities of the Culture Houses where he
runs the Studio of Painting, Drawing and Digital Photography - Art Studio Deco Arch. In 2011-
2014, the Deco Arch studio functioned as a company created thanks to the EU subsidy as
part of the Incubator of Mature Enterprise project and as a company in 2013 was awarded
the Kronenberg Foundation competition for innovative microenterprises. He is a member of the Association of Polish Artists and Designers of the Association of Polish Artists and Designers and a member of the Mazovian Association of Fine Arts MZASP. In 2018 he became a finalist XLV PREMIO SULMONA and in 2019 in Rospigliosi Art Prize II in Rome. Przemko Stachowski 

has been officially nominated for the International Award: "Artist of the Year 2020"

The works of the participating artists will be on display from September 12 to 18 at the Sciortino Museum in Monreale. Italy.