top of page

Przemko Stachowski

Absolwent warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, Wydział Malarstwo; specjalizacja Malarstwo Ścienne i Sztalugowe gdzie studiował w latach 1989- 1994 w pracowni Prof. Stefana Gierowskiego i ukończył dyplomem z wyróżnieniem. W latach 1991, 1993; 1995 otrzymał stypendium CISIM (Centro Internazionale Studi Insegnamento Mosaico) w Rawennie we Włoszech, gdzie poznawał techniki artystycznej mozaiki marmurowej. Po dyplomie zajmuje się monumentalnym i kameralnym malarstwem ściennym, sztalugowym, mozaiką artystyczną we wnętrzach architektonicznych. Brał udział w wielu wystawach indywidualnych w kraju i za granicą. Zrealizował wiele autorskich artystycznych aranżacji wnętrz w przestrzeniach instytucjonalnych, prywatnych i sakralnych.  Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków ZPAP. -

 • Wyróżnienie Honorowe w Przelądzie Twórczości Młodych - Legnica 1995

 • finalista konkursu 45 Premio Sulmona we Włoszech 2018

 • finalista konkursu Raspigliosi w Rzymie 2019

 • finalista konkursu PREMIO ARTEBORGO 2020

 • II Nagroda   PREMIO DANTE ALIGHIERI 2021 AWARD w Padwie.

 • nominacja do International Prize ARTIST OF THE YEAR 2020 w Monreale na Sycylii - 2020

 • udział w edycji  THE GREAT ENCYCLOPEDIA OF INTERNATIONAL ART 2020

 • udział w edycji  THE GREAT BOOK OF MASTERS -  ART UNIVERSAL 2020

 • nominacja do tytułu OSOBOWOŚĆ ROKU 2020 - TIMES POLSKA 2021

 • uhonorowany tytułem członkowskim w BRITISH PUBLISHING HOUSE  w wydaniu Encyklopedii Osobistości Rzeczypospolitej Polskiej w edycji BRITISHPEDIA.  

 • nagroda INTERNATIONAL PRIZE PEGASUS FOR THE ARTS Wenecja maj - 2023

 • nagroda International Prize Michelangelo „The Genius of Italy” - Rzym-czerwiec 2023

Współpracuje z Galeriami Sztuki w Rzymie, Padwie, Wiedniu, Barcelonie i Warszawie.

GALERIA

Malarstwo

Przemko Stachowski

A graduate of the Academy of Fine Arts in Warsaw, Faculty of Painting; specialization Wall and Easel Painting where he studied in the years 1989-1994 in the studio of Prof. Stefan Gierowski and graduated with honors. In 1991, 1993; In 1995 he received a scholarship from CISIM (Centro Internazionale Studi Insegnamento Mosaico) in Ravenna, Italy, where he learned the techniques of artistic marble mosaic. After graduation, he deals with monumental and intimate wall painting, easel painting, artistic mosaic in architectural interiors. He took part in many individual exhibitions in Poland and abroad. He has realized many original artistic interior arrangements in institutional, private and sacral spaces. He is a member of the Association of Polish Artists and Designers ZPAP.

 • Honorary Distinction in the Review of Young Creativity - Legnica 1995

 • finalist of the 45 Premio Sulmona competition in Italy 2018

 • finalist of the Raspigliosi competition in Rome 2019

 • finalist of the PREMIO ARTEBORGO 2020 competition

 • 2nd Prize   PREMIO DANTE ALIGHIERI 2021 AWARD in Padua.

 • nomination for the International Prize ARTIST OF THE YEAR 2020 in Monreale, Sicily - 2020

 • participation in the  THE GREAT ENCYCLOPEDIA OF INTERNATIONAL ART 2020 edition

 • participation in the  THE GREAT BOOK OF MASTERS -  ART UNIVERSAL 2020 edition

 • nomination for the title of PERSONALITY OF THE YEAR 2020 - TIMES POLSKA 2021

 • honored with the membership title in the BRITISH PUBLISHING HOUSE in the edition of the

 • Encyclopaedia of Personalities of the Republic of Poland in the BRITISHPEDIA edition.

 • INTERNATIONAL PRIZE PEGASUS FOR THE ARTS Venice May - 2023

 • International Prize Michelangelo "The Genius of Italy" - Rome-June 2023

He cooperates with Art Galleries in Rome, Padua, Vienna, Barcelona and Warsaw.

bottom of page