Robert Żbikowski - Prezes
Alina Picazio - Wiceprezes
Przemko Stachowski - Wiceprezes
Skarbnik        – Marianna Olkowska
Sekretarz       – Ewa Tomczak