Przemko Stachowski

Absolwent warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, Wydział Malarstwo; specjalizacja Malarstwo Ścienne i Sztalugowe gdzie studiował w latach 1989- 1994 w pracowni Prof. Stefana Gierowskiego i ukończył dyplomem z wyróżnieniem. W latach 1991, 1993; 1995 otrzymał stypendium CISIM (Centro Internazionale Studi Insegnamento Mosaico) w Rawennie we Włoszech, gdzie poznawał techniki artystycznej mozaiki marmurowej. Po dyplomie zajmuje się monumentalnym i kameralnym malarstwem ściennym, sztalugowym, mozaiką artystyczną we wnętrzach architektonicznych. Brał udział w wielu wystawach indywidualnych w kraju i za granicą. Zrealizował wiele autorskich artystycznych aranżacji wnętrz w przestrzeniach instytucjonalnych, prywatnych i sakralnych. Od 2001 roku stale związany z działalnością Domów Kultury gdzie prowadzi Studio Malarstwa, Rysunku i Fotografii Cyfrowej Pracownia Artystyczna Deco Arch w latach 2011-2014 funkcjonowała jako firma stworzona dzięki unijnej dotacji w ramach projektu „Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości” i jako firma w 2013 roku Deco Arch została wyróżniona konkursie Fundacji Kronenberga dla Innowacyjnych Mikroprzedsiębiorstw.Obecnie jest wiceprezesem Mazowieckiego Związku Artystów Sztuk Pięknych. W 2018 został finalistą  XLV PREMIO SULMONA a w 2019 w
Rospigliosi Art Prize II w Rzymie.

GALERIA

Malarstwo

Przemko Stachowski - A graduate of the Warsaw Academy of Fine Arts, Faculty of Painting; specialization in Wall
Painting and Easel Painting where he studied in 1989-1994 in the studio of Prof. Stefan
Gierowski and graduated with honors.
In the years 1991, 1993; 1995 he received the CISIM (Centro Internazionale Studi
Insegnamento Mosaico) scholarship in Ravenna, Italy, where he learned the techniques of
artistic marble mosaic. After graduation, he deals with monumental and intimate wall
painting, easel painting, artistic mosaic in architectural interiors. He took part in many
individual exhibitions at home and abroad. He made many artistic arrangements of interiors
in institutional, private and sacral spaces.
Since 2001, constantly associated with the activities of the Culture Houses where he
runs the Studio of Painting, Drawing and Digital Photography - Art Studio Deco Arch. In 2011-
2014, the Deco Arch studio functioned as a company created thanks to the EU subsidy as
part of the Incubator of Mature Enterprise project and as a company in 2013 was awarded
the Kronenberg Foundation competition for innovative microenterprises.Currently, he is the vice-president of the Masovian Association of Fine Arts Artists. In 2018 he became a finalist XLV PREMIO SULMONA and in 2019 in Rospigliosi Art Prize II in Rome.

pict&projects 050